fbpx

Smile Newsletter

Enter your email to get all the latest Smile news

  POGOJI
  SODELOVANJA
  1. UDELEŽENCI

   

  Z nakupom vstopnice za dogodek »Smile Nation Slovenia« (v nadaljevanju tudi SMILE) izjavljam na podlagi svoje lastne prostovoljne odločitve, da se strinjam in soglašam z v nadaljevanju navedenimi pogoji organizatorja prireditve SMILE. Strinjam se in soglašam: Da prireditev lahko pomeni povečan telesni napor in obremenitev, zaradi česar je dodatni pogoj za udeležbo na prireditvi, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za prireditev, ter odsotnost kakršnih koli zdravstvenih zadržkov ali omejitev. Da bom upošteval(a) vsa navodila organizatorja in, da se strinjam z vsemi pogoji, navodili in odločitvami organizatorja. Seznanjen(a) sem tudi s tem, da lahko kadar koli med samo prireditvijo, v skladu s pravili, odstopim. Izjavljam, da sem seznanjen(a) z nevarnostmi in s tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na tej prireditvi ter, da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, telesne poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bom tožil(a) organizatorja in/ali od njega zahteval(a) povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila. Seznanjen(a) sem, da sodelujem na podlagi svoje svobodne privolitve in na svojo lastno odgovornost ter da organizator ne prevzema odgovornosti za nastanek morebitne škode, tako posredne kot neposredne, v kateri koli obliki. Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Soglašam, da se lahko vsi podatki, ki jih posredujem prostovoljno organizatorju objavijo v sredstvih javnega obveščanja  ter na spletnih straneh, povezanih s prireditvijo, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne, da bi organizatorji ali mediji za to potrebovali moje posebno dovoljenje in ne, da bi za to pričakoval(a) ali zahteval(a) kakršno koli nadomestilo oz. plačilo.

   

  2. PROSTOVOLJCI

   

  Organizator bo osebne podatke prostovoljcev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naprej). Z udeležbo prostovoljec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v skladu z namenom prireditve.

   

  3. OSTALO

   

  Organizator prireditve Smile Nation Slovenia lahko prireditev odpove, spremeni potek prireditve ali program nastopajočih. Prav tako lahko organizator spremeni te pogoje sodelovanja. O morebitnih spremembah bo udeležence in ostalo javnost obvestil na svoji spletni strani ali družbenih omrežjih. Prireditev Smile Nation Slovenia bo izvedena 24. Junija 2021. V primeru višje sile in potrebne odpovedi dogodka, bodo vsi kupci vstopnic dogodka Smile Nation Slovenia, oziroma tisti, ki so vstopnico za Smile Ljubljana 2020 menjali za nov dogodek, obveščeni o tem na spletni strani ali družbenih omrežjih. Z nakupom ali menjavo vstopnice za dogodek Smile Nation Slovenia ali unovčenjem vrednotnice za dogodek Smile Nation Slovenia hkrati izjavljam, da bom prišel na dogodek le v primeru, če 14 dni pred datumom dogodka ne bom imel/a katerega koli od naslednjih simptomov/znakov (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska). V 14 dneh pred datumom dogodka nisem bil/a v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2;. Prav tako, če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bom ostal/a doma in soglašam, da mi ne pripada vračilo kupnine, v kolikor se dogodek zgodi. Prav tako izjavljam, v kolikor bo potrebno na dan dogodka opraviti test s HAG ali PCR testom za dokazovanje okužbe COVID-19, da v kolikor bom pozitiven mi ne pripada vračilo kupnine ali menjava vstopnice za naslednje leto temveč bo moj vstop na dogodek zavrnjen. Pogoj za izvedbo fizičnega dogodka Smile Nation Slovenia 2021 je minimalno 5000 obiskovalcev. V kolikor vlada in ukrepi tega števila na sistem, ki ga bomo predstavili ne bo dovolila se bo dogodek primoran prestaviti na nov datum (26.8.2021), kupcem pa v tem primeru ne pripada vračilo kupnine ali možnost ponovne menjave vstopnice. Kupci, ki še vrednotnice iz leta 2020 nikoli niso menjali za drug dogodek pa lahko pošljejo zahtevek za vračilo po končanem 2 letnem roku veljavnosti vrednotnice, torej šele po 22. 6. 2022, v skladu s 65. členom v Uradnem listu RS, št. 80/2020, z dne 30.5.2020.